Udžbenik je delo četiri autora, nastavnika strukovnih studija fizioterapije i napisana je na osnovu njihovog iskustva, znanja i entuzijazma.

Prvo poglavlje daje opšte podatke o posturi, zakonitostima njenog formiranja i održavanja, ističe pojmove važne za analizu posture.

Drugo poglavlje govori o kineziterapiji kao moćnom (najmoćnijem) sredstvu u prevenciji i korekciji poremećaja držanja tela. Svaki fizioterapeutski program započinje dobrom procenom, u tom smislu dato je uputstvo za fizioterapeutski pregled – fiziotearpeutsku dijagnostiku.

Osnovni program kineziterapije je prikazan kroz praktične i ilustrovane primere svrstane u sedam odeljaka koji su poređani po logičnom redosledu. Ovaj program je preventivno upotrebljiv i preporučuje se svima. Njegov efekat je višestruk i odnosi se ne samo na postizanje mišićnoskeletnog balansa, koji je u osnovi dobrog držanja tela, već i na poboljšanje opšte prokrvljenosti, mobilnosti, fleksibilnosti, izdržljivosti čitavog organizma, on usavršava ravnotežu, poboljšava opštu kondiciju, pozitivno deluje na psihu, kogniciju i ukupno mentalno stanje.

Program kineziterapije specifičnih poremećaja držanja  (kifotično, lordotično, skoliotično držanje, postura ravnih leđa, relaksirana postura i poremećaji držanja stopala) je predstavljen u vidu uputstava za što precizniji izbor postupaka u cilju korekcije dijagnostikovanog poremećaja i sprečavanje da takvo držanje progredira ka strukturalnom deformitetu.

Namera autora je bila da doprinesu sistematizovanju znanja iz ove oblasti, stvaranju dobre osnove  za proširivanje znanja o ispitivanju i proceni posture u cilju daljeg izučavanja savremenih metoda i tehnika za prevenciju i korekciju poremećaja držanja tela.

 Autori:

Leposava JOVANOVIĆ

Radojka KOVAČEVIĆ

Sida EREŠ

Dragana KLJAJIĆ

Iz recenzije prof. dr Ljiljane Krstić i mr Stevana Jovanovića

Beograd, 2014

 

Detaljni podaci o knjizi
Naslov:  Držanje tela – postura – Kineziterapija u cilju prevencije i korekcije poremećaja držanja tela
Štampa: Atosprint
Strana: 126
Povez: meki
Godina izdanja: 2014
ISBN: 978-86-913375-2-0