Biofiziološka reakcija organizma na delovanje naizmeničnih struja

By |2024-01-19T05:49:00+00:0014 januara, 2024|

BIOFIZIOLOŠKA REAKCIJA ORGANIZMA NA DELOVANJE NAIZMENIČNIH STRUJA OSNOVNI BIOFIZIOLOŠKI EFEKTI NAIZMENIČNIH STRUJA Naizmenične struje niske i srednje frekvencije su u osnovi nadražajne struje. One svojim delovanjem izazivaju depolarizaciju membrane i odgovarajući nadražajni efekat. Nadražajni efekat zavisi isključivo od trajanja ciklusa, odnosno od trajanja, frekvencije i amplitude impulsa. Što se perifernih živaca tiče, najpre nastaje nadražaj [...]

Podela naizmeničnih struja prema frekvenciji

By |2024-01-19T05:49:17+00:0011 januara, 2024|

PODELA NAIZMENIČNIH STRUJA PREMA FREKVENCIJI PODELA NAIZMENIČNE STRUJE U fizikalnoj terapiji postoji više načina klasifikacije struja prema njihovim specifičnim karakteristikama. Naizmenične struje mogu biti: niskofrekventne, srednjefrekventne i visokofrekventne. Niskofrekventne struje se često koriste za smanjivanje bola, za stimulaciju mišića i za poboljšavanje cirkulacije. Frekvencija ide i do 1000Hz. U ovu grupu spadaju: TENS (transkutana električna [...]

Izvor dobijanja naizmeničnih struja

By |2024-01-19T05:53:13+00:0011 januara, 2024|

IZVORI DOBIJANJA NAIZMENIČNIH STRUJA UVOD – DOBIJANJE NAIZMENIČNIH STRUJA Naizmenična struja se dobija pomoću indukcionih generatora. Indukcioni generatori su uređaji u kojima se pomoću elektromagnetne indukcije proizvodi naizmenična struja. Indukcioni generator se sastoji od metalnog rama (rotor) koji rotira u homogenom magnetnom polju stalnog magneta (stator). Indukcioni generator Pri okretanju rama, njegove strane [...]

Go to Top