Posts Tagged ‘yumeiho masaza’

Yumeiho

Yumeiho

Yumeiho ili specijlana orijentalna božanstvena masaža, koja se koristi u fizioterapiji, je poseban vid opšte masaže gde se primenjuje neki od osnovnih masažnih hvatova, kao što su gnječenje – pritiskanjem, trljanej i lupkanje. Uz primenu osnovnih masažnih hvatova, primenjuju se i pasivne kineziterapijske tehnike za reponiranje subluksiran...

više >>> ....