Posts Tagged ‘visoke strukovne skole za fizioterapeute’

Visoko obrazovanje fizioterapeuta

Visoko obrazovanje fizioterapeuta

Posle završenog srednjeg obrazovanja fizioterapeut nastavlja svoje obrazovanje na visokim strukovnim školama. Beograd nudi nekoliko akreditovanih visokih strukovnih škola, a visoko obrazovanje za fizioterapeute postoji i u nekoliko gradova u Srbiji. Visok0 obrazovanje fizioterapeuta u Beogradu Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Cara D...

više >>> ....