Posts Tagged ‘tretman’

Fascija

Fascija

Još jedan vid tretmana u fizioterapiji je tretman fascije. Fascije sačinjavaju široku lepezu telesnih tkiva u koja spadaju membrane, ligamenti, tetive, viscera, meningee, mezenterijum, itd. Fascije se nalaze na svakom nivou tela i čine osnovni element ljudske filozofije. Sa mehaničke tačke gledišta fascije su organizovane u lance i slojeve s...

više >>> ....