Posts Tagged ‘transkutana elektronervna stimulacija’

Transkutana ElektroNervna Stimulacija

Transkutana ElektroNervna Stimulacija

Uticaj izbora frekvencije kod TENS-a na smanjenje bola. Sistematični pregled studije gde se koristi eksperimentalni bol na zdravim ispitanicima Uvod Transkutana elektronervna stimulacija (TENS) se obično koristi za tretman bolnih stanja. Dugo se verovalo da karakteristike TENS-a dovode do značajnog smanjenja bola i kao posledica proizvođači TE...

više >>> ....