Posts Tagged ‘stimulacija kod prevremeno rodjene dece’

Stimulacija prevremeno rođene dece

Stimulacija prevremeno rođene dece

Specifičnosti važne za stimulaciju prevremeno rođene dece u najranijem uzrastu Proučavanje  odnosa biološke nezrelosti prevremeno rođene dece i uticaja sredinske stimulacije ima teorijski i praktični značaj koji određuje pravilan način nege i primenu strategija koje  utiču na   modifikaciju spoljnog okruženja i smanjenje stresa dete...

više >>> ....