Posts Tagged ‘sport osoba sa invaliditetom’

Sport u rehabilitaciji osoba sa invaliditetom

Sažetak Uvod. Potreba za fizičkom aktivnosti kroz sport je od velikog značaja u rehabilitaciji, jer pomaže ponovnom formiranju celokupne ličnosti čiji je integritet narušen, kroz readaptaciju i resocijalizaciju. Pored potvrđivanja sop­stvenih moći, angažovanjem preostalih sposobnosti, sport doprinosi poboljšanju i uspostavljanju ...

više >>> ....