Posts Tagged ‘SNAGs’

Mulligan koncept

Mulligan koncept

Mulligan koncept je integrisana komponenta mnogih manuelnih terapijskih tehnika. Osnivač ove tehnike, Brajan Mulligan, sedamdesetih godina uveo je ovaj koncept. Koncept se temelji na Kaltenborgovom principu o vraćanju fiziološke pokretljivosti u zglobu. Muligan smatra da povrede i istegnuća mogu biti rezultat manje promene (u odnosu na elemente...

više >>> ....