Posts Tagged ‘smrznuto rame’

Sindrom ukrućenog ramena

Sindrom ukrućenog ramena

Frozen Shoulder („smrznuto rame“, ukrućeno rame ili bolest zglobne čaure – adhezivini kapsulitis) je sindrom koga karakteriše bol i ograničeni aktivni pokreti u ramenom zglobu. Uzrok je nepoznat. Javlja se najčešće u populaciji od 40 do 65 godina sa incidencom od 2-5%. U literaturi se navodi da se javlja kod ranije tramumatske ili hiru...

više >>> ....