Posts Tagged ‘skole za fizioterapeute’

Srednje obrazovanje fizioterapeuta

Srednje obrazovanje fizioterapeuta

Obrazovanje fizioterapeuta je kontinuirani proces učenja, koji započinje upisom u srednju školu za fizioterapeute. U Beogradu i Srbiji postoje brojne škole koje se bave obrazovanjem fizioterapeuta i koje učenike  spremaju za dalje usavršavanje. Neke od njih su: Srednje medicinske škole za obrazovanje fizioterapeuta u Beogradu Medicinska šk...

više >>> ....