Posts Tagged ‘shiatsu’

Shiatsu

Shiatsu

Fizioterapija koristi brojne tehnike i metode. Jedna od fizioterapijskih tehnika je Shiatsu. Shiatsu je umeće rada na telu, bazirano na temeljima 5000 godina stare tradicije. Mudrost istoka spojena sa mudrošću zapada, staro holističko vođenje čoveka i sveta spojeno sa analitičkim modernim saznanjima. Japanska (shi – prsti, atsu – pritisa...

više >>> ....

Profesionalno usavršavanje fizioterapeuta

Profesionalno usavršavanje fizioterapeuta

U toku školovanja fizioterapeut stiče bazična, osnovna znanja o pojedinim terapijskim procenama i tehnikama, koje može koristiti u svom tretmanu. Međutim, obrazovanje fizioterapeuta predstavlja jedan kontinuiran proces, koji treba da se nastavi i posle pohađanja škole. Različiti stručni skupovi, seminari, kongresi i kursevi omogućavaju fi...

više >>> ....