Posts Tagged ‘proprioceptivna neuromuskularna facilitacija’

Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija

Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija

U fizioterapiji PNF predstavlja filozofiju i metod primene terapijskih postupaka. Započeta od strane Dr Hermana Kabata u 1940-tim godinama, ova fizioterapijska tehnika je nastavila da se dopunjava i razvija. Ona je koncept terapijskih postupaka, a njeni bazični principi su: * PNF predstavlja integrativni pristup – svaki tretman je usmeren ka ce...

više >>> ....