Posts Tagged ‘prirodni magneti’

Magnetoterapija

Magnetoterapija

Prirodni magneti Život na Zemlji  se razvijao pod uticajem mnogih faktora, među kojima značajno mesto zauzimaju električna i magnetna polja. Elektromagnetna polja koja nas okružuju imaju prirodno poreklo i spadaju u  prirodna elektromagnetna polja. Magnetizam se odnosi na sposobnost određenih tela da deluju na drugo telo. Ova moć privlače...

više >>> ....