Posts Tagged ‘pnf u praksi’

Knjiga PNF u praski

Knjiga PNF u praski

„PNF (Proprioceptivna Neuromuskularna Facilitacija) je pristup terapeutskim vežbama koji terapeuti širom sveta smatraju vrlo efektivnim za tretman pacijenata širokog spektra dijagnoza. Pristup koji je ovde prikazan je baziran na konceptima postavljenim od strane Dr. Hermana Kabata i predavanjima Dr Margaret Knot. Autori, Susan Adler, Domin...

više >>> ....