Posts Tagged ‘obrazovanje fizioterapeuta’

Visoko obrazovanje fizioterapeuta

Visoko obrazovanje fizioterapeuta

Posle završenog srednjeg obrazovanja fizioterapeut nastavlja svoje obrazovanje na visokim strukovnim školama. Beograd nudi nekoliko akreditovanih visokih strukovnih škola, a visoko obrazovanje za fizioterapeute postoji i u nekoliko gradova u Srbiji. Visok0 obrazovanje fizioterapeuta u Beogradu Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Cara D...

više >>> ....

Obrazovanje fizioterapeuta

Obrazovanje fizioterapeuta

Obrazovanje fizioterapeuta je kontinuirani proces učenja, koji započinje upisom u specijalizovanu školu za fizioterapeute, a završava se povlačenjem iz aktivne terapijske prakse. Cilj obrazovanja fizioterapeuta je kontinuirani profesionalni razvoj kao uslov za obavljanje profesionalne prakse bez ograničenja. Plan obrazovanja fizioterapeuta tr...

više >>> ....