Posts Tagged ‘manuelna terapija’

Mulligan koncept

Mulligan koncept

Mulligan koncept je integrisana komponenta mnogih manuelnih terapijskih tehnika. Osnivač ove tehnike, Brajan Mulligan, sedamdesetih godina uveo je ovaj koncept. Koncept se temelji na Kaltenborgovom principu o vraćanju fiziološke pokretljivosti u zglobu. Muligan smatra da povrede i istegnuća mogu biti rezultat manje promene (u odnosu na elemente...

više >>> ....

Manuelna terapija

Manuelna terapija

U okviru fizikalne medicine manuelna terapija je definisana kao primena različitih specifičnih tehnika i veština, uključujući ali ne ograničavajući se na manipulacije i mobilizacije, nego i tehnike kojima fizioterapeut dijagnostikuje, procenjuje i tretira meka tkiva i koštane strukture u cilju smanjenja bola, povećanja obima pokreta, olaks...

više >>> ....