Posts Tagged ‘Literatura za fizioterapiju’

Literatura

Literatura

Literatura za fizioterapiju Želimo da napravimo izbor literature koja je aktuelna na našem tržištu, a vezana je za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Podelili smo je po oblastima, označili autore, izdavače i godinu izdanja, kao i mesto gde se može kupiti ili nabaviti. Vremenom ćemo ubacivati nova mesta i novu literaturu. Anatomija i fizio...

više >>> ....