Posts Tagged ‘kulturoloska adaptacija testova’

Kulturološka adaptacija testova

Kulturološka adaptacija testova

Interesovanje za kulturološkom adaptacijom testova i upitnika za procenu i funkcionalna  merenja na međunarodnom nivou rapidno raste u oblasti medicine i zdravstvenih službi. Postoji povećana potreba za prevodima upitnika, skala za procenu i funkcionalnih testova jer je istraživačima potrebno da naprave poređenja ili da prikupe podatke za r...

više >>> ....