Fizioterapija

Fizikalna medicina predstavlja medicinsku disciplinu koja izučava biološko delovanje raznih [...]