Fizioterapija testovi

U pravljenju terapijskog plana i programa  za osposobljavanje, fizioterapeut vrši [...]