Posts Tagged ‘fizioterapeutski testovi za procenu’

Fizioterapija testovi

Fizioterapija testovi

U pravljenju terapijskog plana i programa  za osposobljavanje, fizioterapeut vrši procenu funkcija pacijenta. Za funkcionalnu procenu pacijenta postoje različiti standardizovani testovi, ali i testovi koji su terapeuti sami u zavisnosti od potrebe pripremili (modifikovali). Svaka zdravstvena ustanova koja se bavi fizikalnom medicinom i rehabilit...

više >>> ....