Posts Tagged ‘fizioterapeutski radovi’

Fizioterapeutski radovi

Fizioterapeutski radovi

Fizioterapeuti u svom svakodnevnom radu sa pacijentima imaju raznovrstan i obiman pristup građi za istraživanje i naučno stručnu obradu. Rezulate svog rada mogu prezentovati kroz radove koje mogu objaviti na stručnim skupovima, kongresima ili stručnim časopisima. Želimo da vam prezentujemo apstrakte radova ili  prezentacije radova  koji s...

više >>> ....