Posts Tagged ‘fizikalna terapija’

Primena Biofidbeka kod urinarne inkontinencije

Primena Biofidbeka kod urinarne inkontinencije

Primena Biofidbeka na mišiće karličnog poda kod stres urinarne inkontinencije kod žena kineske populacije Ovo istraživanje bavi se procenjivanjem efektata biofidbeka, kod treninga pacijenata sa stres urinarnom inkontinencijom (USI), u kontrolisanju kontrakcija mišića abdomena za vreme vežbanja mišića karličnog poda. U ovom istraživanju ...

više >>> ....

Transkutana ElektroNervna Stimulacija

Transkutana ElektroNervna Stimulacija

Uticaj izbora frekvencije kod TENS-a na smanjenje bola. Sistematični pregled studije gde se koristi eksperimentalni bol na zdravim ispitanicima Uvod Transkutana elektronervna stimulacija (TENS) se obično koristi za tretman bolnih stanja. Dugo se verovalo da karakteristike TENS-a dovode do značajnog smanjenja bola i kao posledica proizvođači TE...

više >>> ....

Kurs fizikalne terapije kod osoba sa CF-om

Kurs fizikalne terapije kod osoba sa CF-om

KURS FIZIKALNE TERAPIJE KOD OSOBA SA CF-OM DEČJA BOLNICA  NOVI SAD, 7 – 11 JUNA 2012. PREDAVAČ PETER BORKA Sve informacije možete dobiti od predsednice Udruženja za podršku i pomoć osobama sa cističnom fibrozom u Vojvodini – „Osmeh“, Jelene Dako, mob 060 3149328...

više >>> ....

Laser

Laser

LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) Skraćenica LASER je sastavljena od početnih slova reči Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation što znači pojačanje svetlosti kroz stimulisanu emisiju zračenja. Još je  1917. godine Albert Einstein izračunao potrebne uslove za nastanak stimulisane emisije, ...

više >>> ....

Magnetoterapija

Magnetoterapija

Prirodni magneti Život na Zemlji  se razvijao pod uticajem mnogih faktora, među kojima značajno mesto zauzimaju električna i magnetna polja. Elektromagnetna polja koja nas okružuju imaju prirodno poreklo i spadaju u  prirodna elektromagnetna polja. Magnetizam se odnosi na sposobnost određenih tela da deluju na drugo telo. Ova moć privlače...

više >>> ....

Fizioterapija

Fizioterapija

Fizikalna medicina predstavlja medicinsku disciplinu koja izučava biološko delovanje raznih oblika fizičke energije na naš organizam kao i primenu fizičkih agensa u cilju profilakse, dijagnostike, terapije, metafilakse i medicinske rehabilitacije (Nedvidek). Fizikalna terapija je jedna od najstarijih metoda lečenja u istoriji medicine. Narodn...

više >>> ....