Posts Tagged ‘fizikalna medicina’

Fizioterapija

Fizioterapija

Fizikalna medicina predstavlja medicinsku disciplinu koja izučava biološko delovanje raznih oblika fizičke energije na naš organizam kao i primenu fizičkih agensa u cilju profilakse, dijagnostike, terapije, metafilakse i medicinske rehabilitacije (Nedvidek). Fizikalna terapija je jedna od najstarijih metoda lečenja u istoriji medicine. Narodn...

više >>> ....