Posts Tagged ‘cyriax metod’

Cyriax – ortopedski metod

Cyriax – ortopedski metod

Terapeuti širom sveta se susreću sa lezijama mekih tkiva muskuloskeletnog sistema. ETGOM Cyriax metod nudi rešenje problema bazirano na mehaničkoj dijagnostici i tretmanu povreda  mekiih tkiva koristeći manipulaciju, mobilizaciju, frikcionu masažu, istezanje, trakciju i infiltraciju. Cyriax – ortopedski metod Module A + bazični kurs rame ...

više >>> ....