Posts Tagged ‘cisticna fibroza’

Seminar o cističnoj fibrozi

Seminar o cističnoj fibrozi

II Seminar posvećen osobama sa cističnom  fibrozom Novi Sad, 23.11.2011. Satnica 13.50 – 14.00   Ulazni test 14.00 – 14.05  Pozdravana reč predsednika CF Vojvodine Osmeh 14.05 – 14.15  Pozdravna reč  predsednika Ministarstva zdravlja 14.15 – 14.30 Pozdravna reč predstavnika Pokrajinskog sekreterijata za zdravstvo 1...

više >>> ....

Autogena Drenaža za osobe sa cističnom fibrozom

Autogena Drenaža za osobe sa cističnom fibrozom

Ako niste bili 21. i 22.05.2011. godine u Novom Sadu na prvom održanom kursu fizikalne terapije vezane za autogenu drenažu, pokušaćemo da vam prenesemo delić atmosfere. Predavač Peter Borka se potrudio da nas uvede u tajne autogene drenaže i objasni tehniku primene, kao i samu pripremu pacijenta za autogeni trening. Svoje predavanje započeo...

više >>> ....

Kurs fizikalne terapije kod osoba sa CF-om

Kurs fizikalne terapije kod osoba sa CF-om

KURS FIZIKALNE TERAPIJE KOD OSOBA SA CF-OM DEČJA BOLNICA  NOVI SAD, 7 – 11 JUNA 2012. PREDAVAČ PETER BORKA Sve informacije možete dobiti od predsednice Udruženja za podršku i pomoć osobama sa cističnom fibrozom u Vojvodini – „Osmeh“, Jelene Dako, mob 060 3149328...

više >>> ....