Posts Tagged ‘5 kongres fizioterapeuta srbije’

Peti Kongres fizioterapeuta

Peti Kongres fizioterapeuta

Peti Kongres fizioterapeuta Srbije V Kongres fizioterapeuta Srbije održan je od 14. do 16. oktobra 2011. godine u Hotelu „Breza“, u Vrnjačkoj Banji. Kongres je trajao 3 dana, prikazano 34 usmena rada i 30  poster prezentacije. Uvodna predavanja: Prof. dr Ksenija Bošković (Klinika za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine, Me...

više >>> ....