Fizioterapija

Fizioterapija

Fizikalna medicina predstavlja medicinsku disciplinu koja izučava biološko delovanje raznih oblika fizičke energije na naš organizam kao i primenu fizičkih agensa u cilju profilakse, dijagnostike, terapije, metafilakse i medicinske rehabilitacije (Nedvidek).

Fizikalna terapija je jedna od najstarijih metoda lečenja u istoriji medicine. Narodna medicina nema mnogo pisanih spomenika, obiluje mnogim crtežima, skicama, predstavama i nalazima, koji ukazuju da su ljudi kroz milenijume vršili selekciju, empirijskim putem, korisnih prirodnih faktora (Jeftić).

Fizikalna terapija pruža usluge ljudima u cilju razvijanja, održavanja i obnavljanja maksimalne funkcionalne pokretljivosti i funkcionalne sposobnosti u svim životnim dobima.

Kineziterapija svoju primenu nalazi u skoro svim granama medicine. Pokret baziran na kineziološkim osnovama (mehaničkim i biomehaničkim), baziran na neurofiziološkim istraživanjima postaje metod izbora u stimulaciji i restituciji funkcije kod ozbiljnih neuroloških povreda i oboljenja. Cilj kineziterapije je da postigne što bolju funkciju lokomotornog aparata. Može joj se osporiti vrednost, ako nije spoj znanja i veština (Nada Senić).

Fizioterapeut je zdravstveni radnik koji radi sa ljudima svih uzrasta na unapređenju zdravlja i kvaliteta života, na razvoju, održavanju i obnavljanju kretanja i samostalnosti kod osoba sa telesnim nedostacima ili problemima kretanja izazvanim fizičkim, psihičkim ili drugim oboljenjima ili povredama.

Pripremila: mr  Marija Trajkov

, ,