Odmah po osnivanju Društva fizioterapeuta Srbije, 1956. godine, Udruženje fizikalnih i radnih terapueta NR Srbije, je krenulo sa intenzivnim stručnim sastancima. Prvi stručni sastanak održan je 12.1.1957. godine u Centralnoj specijalnoj poliklinici u Beogradu. Prva redovna Skupština fizio i radnih terapeuta održana je 7.4.1957. godine, među prisutnima bili su dr Miroslav Zotović, dr Živojin Zec, dr Žarko Nikolić, i mnogi drugi. 1958. godina je značajna jer je Udruženje pokrenulo inicijativu za otvaranje Odseka za terapeute pri Višoj medicinskoj školi u Beogradu, što je realizovano tek 1964. godine.

Udruženje fizio i radnih terapeuta je već 1959. godine uzelo učešće na III internacionalnom Kongresu fizioterapeuta, koji se održao u Parizu. Zatim slede stručni seminari u Beogradu (1961, 1963, 1969.), Nišu (1967, 1977.), Novom Sadu (1970.), Zlatiboru (1972.), Valjevu (1986.), Sokobanji (1989.). Poslednji skup Jugoslovenskog Saveza fizioteraputa održan je 1988. godine u Beogradu, a onda je nakon otcepljenja, pojedinih jugoslovenskih republika, prestao da postoji.

Početkom šezdesetih godina, glavna aktivnost Udruženja bila je usmerena ka podizanju nivoa obrazovanja terapeuta, odnosno formiranju i uobličavanju odseka terapeuta pri Višoj medicinskoj školi u Beogradu. Tih godina počelo se govoriti o učlanjenju Saveza fizioteraputa u Svetsku konfederaciju za fizikalnu terapiju (WCPT) i formalnom razdvajanju fizio i udruženja radnih terapeuta.

Sedamdesetih godina Udruženje je, pored održavanja stručnih skupova, donelo odluku da redovni članovi mogu biti samo terapeuti sa završenom odgovarajućom školom.

Osamdesetih godina udruženje se bavilo pitanjima u vezi statuta terapeuta, predlagalo obime poslova i radnih zadataka, programa za pripravnički staž, davalo primedbe i predloge za nastavni plan za zanimanje fizioterapeutskog tehničara.

Devedesete su donele organizacione promene. Na 15 redovnoj Skupštini Udruženja fizio i radnih teraputa Srbije, održanoj 1990. godine na VMA – Beograd, donet je plan daljeg rada Udruženja. Izabrano je novo predstavništvo i doneta odluka da se Udruženje učlani u Savez zdravstvenih radnika Srbije kao DRUŠTVO FIZIO I RADNIH TERAPEUTA SRBIJE. Stručna aktivnost se uglavnom odvijala u okviru Saveza zdravstvenih radnika, a to su bili redovni majski i oktobarski susreti.  U tom periodu (1994.) osnovan je Savez fizioterapeuta i radnih terapeuta Jugoslavije, za čijeg predstavnika je izabrana Nada Senić. Jedan od zadataka koje je Društvo postavilo sebi je i iniciranje izlaska stručnog časopisa namenjenog fizio i radnim terapeutima. Ogroman trud uložila je njegov osnivač, Nada Senić, kao i saradnici u redakcionom odboru. Godinu dana kasnije izlazi prvi autentični terapeutski časopis „Fizikalna terapija“.  1999. godine Društvo je primljeno u Svetsku konfederaciju za fizikalnu terapiju (WCPT), a sledeće godine  postalo i deo Evropskog regiona te asocijacije.

Zadaci društva kroz prve četiri decenije postojanja bili su: stručno uzdizanje kadrova, pomaganje u sprovođenju stručnih i društvenih aktivnosti od zajedničkog ili posebnog interesa za članove, učestvovanje u izradi propisa koji se odnose na organizaciju, školovanje fizio i radnih terapeuta, organizovanje stručnih seminara, itd.

Društvo fizioterapeuta 2001. godine izlazi iz Saveza zdravstvenih radnika, kada dobija naziv DRUŠTVO FIZIOTERAPEUTA SRBIJE a osnovano je i Društvo radnih terapeuta Srbije. Usvojen je novi Statut Društva.

Fizio i radni terapeuti su dali značajan doprinos učešćem na stručnim seminirama, kojih je bio priličan broj.  Viša medicinska škola (sadašnja Visoka  zdravstvena škola strukovnih studija) je bila i ostala značajan faktor saradnje. Nastavnici Odseka za fizioterapeute su svojim aktivnim učešćem na svim stručnim skupovima bili stalno prisutni.


PREDSEDNICI I SEKRETARI DRUŠTVA KROZ DECENIJE:

1956. BOŽINOVIĆ VERA                                         1982. SLOBODAN BRANKOVIĆ

1958. MILOMIR JOVANČEVIĆ                               1984. ILIJA SAVIĆEVIĆ

1959. RADMILA KRSTIĆ                                          1994. MIRKO UMIĆEVIĆ

1958.-1960. MARIJA AĆIMOVIĆ                          1988. SLVOLJUB PAVIĆEVIĆ

1960. IRMGARD NADIH                                          1990-1992. ANA SMILJANIĆ

1960-1978. RADE VUČIĆ                                        1990. GORICA SAVKOVIĆ

1961. SLAVKO MIĆUNOVIĆ                                   1994. MILKA BANOVIĆ

1967. BOSA PAŠIĆ                                                    1995. NADA SENIĆ

1968. MILICA UGRENOVIĆ

1969. NIKOLA NIKIĆ

1972. RADIŠA LAZIĆ

1978. MIRA STOJADINOVIĆ

************************************************************************************

1997. PREDRAG ĐORĐEVIĆ

2005. ALEKSANDAR NIKOLIĆ

2009. LjILjANA KATUNAC

2013. BOJAN TASIĆ (aktuelni predsednik, KC Niš)

ČLANOVI DRUŠTVA

Prvu godinu postojanja Udruženje je brojalo 40 članova, pri čemu su svi bili iz Beograda. Broj članova 1964. godine se popeo na 60, ali je tih godina postojao problem vrlo šarolike stručne kvalifikacije članova: od priučenih bolničara masera, masera sa dvogodišnjom školom, fizioterapeuta sa kursom, do fizioterapeuta  sa srednjom školom iz Zagreba ili Višom školom iz Ljubljane i profesora za fizičko vaspitanje sa specijalizacijom za terapeutsku fiskulturu. Članstvo se proširilo i van Beograda, na Niš, Kragujevac, Ćupriju. Krajem šezdesetih broj članova se popeo na 260. Danas  Društvo broji preko 2000 članova.

www.fizio.org.rs

Pripremila: mr  Marija Stanković Trajkov

Preuzeto iz „Društvo fizioterapeuta i radnih terapeuta Srbije 40 godina postojanja i rada (1956 – 1996) godine“, kao i iz časopisa „Fizikalna terapija“ broj 1, broj 24. i broj 25.