Archive for Terapeutski testovi

Kulturološka adaptacija testova

Kulturološka adaptacija testova

Interesovanje za kulturološkom adaptacijom testova i upitnika za procenu i funkcionalna  merenja na međunarodnom nivou rapidno raste u oblasti medicine i zdravstvenih službi. Postoji povećana potreba za prevodima upitnika, skala za procenu i funkcionalnih testova jer je istraživačima potrebno da naprave poređenja ili da prikupe podatke za r...

više >>> ....

Fizioterapija testovi

Fizioterapija testovi

U pravljenju terapijskog plana i programa  za osposobljavanje, fizioterapeut vrši procenu funkcija pacijenta. Za funkcionalnu procenu pacijenta postoje različiti standardizovani testovi, ali i testovi koji su terapeuti sami u zavisnosti od potrebe pripremili (modifikovali). Svaka zdravstvena ustanova koja se bavi fizikalnom medicinom i rehabilit...

više >>> ....