Archive for Teme u fizioterapiji

PNF Koncept lečenja

PNF Koncept lečenja

Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija (PNF) je jedan od najpriznatijih koncepata lečenja u rehabilitaciji neuroloških i ortopedskih pacijenata. Baziran na istraživanjima Dr.H.Kabata i fizioterapeutkinje Maggie Knott ovaj concept lečenja je počeo da se primenjuje u Americi ‘40-tih godina prošloga veka, pre svega u rehabilitaciji razni...

više >>> ....

Balans

Balans

Pod posturalnom kontrolom podrazumevamo orijentaciju i balans. Orijentacija je podešavanje glave i tela na uspravan položaj, a balans je sposobnost da se održi centar gravitacije u odnosu na osnovu oslonca. Posturalna kontrola se postiže centralnom komandom prema donjem motornom neuronu. Centralni autput ili izlaz je u vezi sa spoljašnjom sred...

više >>> ....

Upotreba pomagala pri kretanju

Upotreba pomagala pri kretanju

Postavlja se pitanje šta tu uopšte treba da se zna? Izgleda prilično jednostavno, zar ne? Ipak,  iz onoga što možete videti  tokom šetnje gradom, ili u medijima  proizlazi da i nije sve baš tako lako kao što izgleda. Ukoliko na primer, gledate seriju Dr. House, videt ćete glumca Hugh Lauria da iako igra ulogu doktora  […]...

više >>> ....

Respiracija

Respiracija

Od prvog slabašnog udaha novorođenčeta pa do poslednjeg daha umirućeg čoveka teče veoma duga priča neprekidnog disanja. Disanje se smatra jednom od najvažnijih funkcija tela jer sve ostale funkcije zavise od njega. Od disanja ne zavisi samo čovekov život, njegova vitalnost i zdravlje u velikoj meri zavise od ispravne navike disanja. Čove...

više >>> ....

Fizioterapija u domu za stara lica

Fizioterapija u domu za stara lica

Starenje je proces koji podrazumeva postepeno popuštanje fizioloških funkcija u organizmu. U osnovi toga su anatomske promene na tkivima. Te promene podrazumevaju smanjenje broja ćelija, najpre u parenhimatoznim organima, vezivno tkivo se uvećava na račun kolagenog odnosno neelastičnog vezivnog tkiva. Javlja se atrofija pojedinih organa, sman...

više >>> ....

Autogena Drenaža za osobe sa cističnom fibrozom

Autogena Drenaža za osobe sa cističnom fibrozom

Ako niste bili 21. i 22.05.2011. godine u Novom Sadu na prvom održanom kursu fizikalne terapije vezane za autogenu drenažu, pokušaćemo da vam prenesemo delić atmosfere. Predavač Peter Borka se potrudio da nas uvede u tajne autogene drenaže i objasni tehniku primene, kao i samu pripremu pacijenta za autogeni trening. Svoje predavanje započeo...

više >>> ....

Rehabilitacija teniskog lakta

Rehabilitacija teniskog lakta

Kao i ostale povrede koje se javljaju usled prekomernog napora, i teniski lakat nastaje usled preteranog naprezanja mišića i njihovih tetiva, a kao rezultat nedovoljne pripreme na stres ili aktivnost. Laterali epikondilitis, kako se stručno naziva, predstavlja zapaljenski proces na tetivama spoljašnjeg dela lakta, odnosno na epikondilu gde se m...

više >>> ....

Sindrom ukrućenog ramena

Sindrom ukrućenog ramena

Frozen Shoulder („smrznuto rame“, ukrućeno rame ili bolest zglobne čaure – adhezivini kapsulitis) je sindrom koga karakteriše bol i ograničeni aktivni pokreti u ramenom zglobu. Uzrok je nepoznat. Javlja se najčešće u populaciji od 40 do 65 godina sa incidencom od 2-5%. U literaturi se navodi da se javlja kod ranije tramumatske ili hiru...

više >>> ....

Fizioterapija kod osoba sa ankilozirajućim spondilitisom

Fizioterapija kod osoba sa ankilozirajućim spondilitisom

Fizioterapija kod osoba sa ankilozirajućim spondilitisom je od velikog značaja. Ankilozirajući spondilitis je hronično, progredijentno, zapaljensko, sistemsko oboljenje sakroilijačnih zglobova praćeno okoštavanjem longitudinalnih, interspinalih ligamenata, sa ankilozom interspinalinh zglobova i osteoporozom tela kičmenih pršljena. Ovo obol...

više >>> ....

Interferentne struje

Interferentne struje

Pri  prolasku  električne  struje  kroz  čovečiji  organizam  razna  tkiva  se  ponašaju  različito,  što  se  objašnjava  nejednakom  propustljivošću  ćelijske  membrane.  Tkiva  koja  sadrže  više  tečnosti  pružaju  manji  otpor  proticanju  električne  struje  što  znači  da su  bolji  elektrop...

više >>> ....