Archive for Teme u fizioterapiji

Fizioterapija periferne oduzetosti n. facialis-a

Fizioterapija periferne oduzetosti n. facialis-a

Paraliza mišića lica (nervus facialis) ugrožava čovekovu komunikaciju i uzrok je složenih psihosocijalnih posledica. Vrlo složen, ali ne tako čest terapijski problem. Prave rezultate u oporavku ovakovog stanja je kombinovano lečenje i timski pristup. Jedan od oblika lečenja je fizikalno –  primena kineziterapije i fizikalnih agenasa...

više >>> ....

Određivanje Biodoze

Određivanje Biodoze

BIODOZA *BIODOZA SE ODREĐUJE PRE TERAPIJSKE PRIMENE UV ZRAKA. *BIODOZA  JE VREME ZRAČENJA ZA KOJE UV ZRACI IZ  POZNATOG IZVORA, SA ODREĐENOG RASTOJANJA, IZAZIVAJU NA KOŽI TEK PRIMETAN ERITEM. *BIODOZA SE IZRAŽAVA U MINUTIMA. *NA OSNOVU BIODOZE LEKAR ODREĐUJE TERAPIJSKU DOZU ZRAČENJA SUBERITEMNU, ERITEMNU. IZVOR UV ZRAKA *KVARC LAMPA JE VE...

više >>> ....

Unutrašnji Osmeh

Unutrašnji Osmeh

Meditativna tehnika “Unutrašnji osmeh” Jedan od najzahtevnijih izazova sa kojima se suočavamo je kontrola stresa. Ponekad prve simptome stresa možemo jasno da prepoznamo i osetimo, a ponekad ih ne povezujemo sa njihovim mogućim uzrocima. Telo, misli i emocije su međuzavisni i na svaki emotivni ili mentalni stres mi imamo fizičku reakciju....

više >>> ....

Seminar Yoga kapsula

Seminar Yoga kapsula

Svima koji su ikada radili Yogu, makar i kratko vreme, jasno je koliki je njen pozitivan uticaj na čitavo naše biće. Yoga je prvenstveno duhovna disciplina koja preko asana (položaji tela), vežbi disanja, meditacije itd. utiče na naš sveukupan razvoj.. Časovi Yoge koji su u glavnom 2 puta nedeljno, dovoljni su da naše telo učine […...

više >>> ....

Seminar Energetska samomasaža

Seminar Energetska samomasaža

Energetska samomasaža Vreme u kom živimo nameće nam ubrzan tempo življenja usled čega često zanemarujemo telo i signale koje nam ono šalje. Neredovna i nepravilna ishrana, nedovljno kretanja i stres blokiraju energetske kanale tela i osećaj zamora postao nam je redovan pratilac. Pod uticajem toksina i negativnih emocija naši organi luče ...

više >>> ....

Watsu

Watsu

Šta je Watsu Watsu je primena pokreta i istezanja, dok ste nošeni i plutate u toploj vodi. Kao i masaža, koristi se u terapijske svrhe i za smanjenje stresa, što Watsu čini  najboljom u oblasti hidrokinezimehanoterapije. Reč Watsu je kombinacija reči „water“ (voda) i „shiatsu“ (masaža pritiskom prstiju) a označava ...

više >>> ....

Personalni trening

Personalni trening

U periodu koji je pred nama, mislim tu na letnje mesece, veliki broj ljudi poželi da se aktivnije bavi sportom ili čak da unajmi trenera koji će se pozabaviti njihovim fitnesom. Za neke od nas, činjenica da smo zakazali prvi sastanak sa trenerom i to da ćemo potrošiti novac predstavlja dovoljnu motivaciju da odemo u […]...

više >>> ....

Dom za stare

Dom za stare

Dom za stare Beograd Dom za stare Beograd gerijatrija se smatra jednom od značajnih disciplina u medicini. Jedan od ciljeva nege starih, jeste težnja da korisnici ostvare nezavisnost, poboljšanje slike o sebi i samopoštovanje, odnosno da održe najviši nivo fizičkog, mentalnog i psihičkog blagostanja. Nedostatak osoblja za negovanje dom za ...

više >>> ....

Osteoporoza

Osteoporoza

Osteoporoza je često metaboličko oboljenje kostiju koje pogađa oba pola, mada češće žene. Karakteriše se manjim od prosečnog sadržaja minerala u kostima sa neorganizovanom koštanom mikroarhitekturom i povećanim  rizikom da dođe do fraktura, koje mogu da se dogode pri sasvim trivijalnoj traumi. Evidentne promene  kod ovog koštanoR...

više >>> ....

Razvoj hoda kod dece sa oštećenim vidom

Razvoj hoda kod dece sa oštećenim vidom

Hod je jednа od osnovnih čovekovih аktivnosti. Predstаvljа niz rаvnomernih i naizmeničnih koordinisаnih pokretа udovа i trupа s ciljem premeštаnjа s jednog mestа nа drugo u prostoru.  Zа normаlаn ciklus hodа potrebne su dve esencijаlne funkcije: •Ekvilibrijum-sposobnost održаvаnjа usprаvnog stаvа i rаvnoteže i •Lo...

više >>> ....