Archive for Rehabilitacija

Watsu

Watsu

Šta je Watsu Watsu je primena pokreta i istezanja, dok ste nošeni i plutate u toploj vodi. Kao i masaža, koristi se u terapijske svrhe i za smanjenje stresa, što Watsu čini  najboljom u oblasti hidrokinezimehanoterapije. Reč Watsu je kombinacija reči „water“ (voda) i „shiatsu“ (masaža pritiskom prstiju) a označava ...

više >>> ....
Porođajna lezija plexus brachialis-a – sekundarni motorički deficiti

Sažetak: Porođajna lezija plexus brachialis-a je neurološki sindrom koji se uočava odmah na rođenju. Medicinski tretman i lečenje porođajne traume plexus brachialis-a obuhvata ranu dijagnostiku, timski rad stručnjaka, plan i program lečenja sa individualnim pristupom, i dovoljno dugo i neprekidno lečenje uz obavezne i redovne kontrole...

više >>> ....

Personalni trening

Personalni trening

U periodu koji je pred nama, mislim tu na letnje mesece, veliki broj ljudi poželi da se aktivnije bavi sportom ili čak da unajmi trenera koji će se pozabaviti njihovim fitnesom. Za neke od nas, činjenica da smo zakazali prvi sastanak sa trenerom i to da ćemo potrošiti novac predstavlja dovoljnu motivaciju da odemo u […]...

više >>> ....

Dom za stare

Dom za stare

Dom za stare Beograd Dom za stare Beograd gerijatrija se smatra jednom od značajnih disciplina u medicini. Jedan od ciljeva nege starih, jeste težnja da korisnici ostvare nezavisnost, poboljšanje slike o sebi i samopoštovanje, odnosno da održe najviši nivo fizičkog, mentalnog i psihičkog blagostanja. Nedostatak osoblja za negovanje dom za ...

više >>> ....

Osteoporoza

Osteoporoza

Osteoporoza je često metaboličko oboljenje kostiju koje pogađa oba pola, mada češće žene. Karakteriše se manjim od prosečnog sadržaja minerala u kostima sa neorganizovanom koštanom mikroarhitekturom i povećanim  rizikom da dođe do fraktura, koje mogu da se dogode pri sasvim trivijalnoj traumi. Evidentne promene  kod ovog koštanoR...

više >>> ....

Razvoj hoda kod dece sa oštećenim vidom

Razvoj hoda kod dece sa oštećenim vidom

Hod je jednа od osnovnih čovekovih аktivnosti. Predstаvljа niz rаvnomernih i naizmeničnih koordinisаnih pokretа udovа i trupа s ciljem premeštаnjа s jednog mestа nа drugo u prostoru.  Zа normаlаn ciklus hodа potrebne su dve esencijаlne funkcije: •Ekvilibrijum-sposobnost održаvаnjа usprаvnog stаvа i rаvnoteže i •Lo...

više >>> ....

Primena Biofidbeka kod urinarne inkontinencije

Primena Biofidbeka kod urinarne inkontinencije

Primena Biofidbeka na mišiće karličnog poda kod stres urinarne inkontinencije kod žena kineske populacije Ovo istraživanje bavi se procenjivanjem efektata biofidbeka, kod treninga pacijenata sa stres urinarnom inkontinencijom (USI), u kontrolisanju kontrakcija mišića abdomena za vreme vežbanja mišića karličnog poda. U ovom istraživanju ...

više >>> ....

PNF Koncept lečenja

PNF Koncept lečenja

Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija (PNF) je jedan od najpriznatijih koncepata lečenja u rehabilitaciji neuroloških i ortopedskih pacijenata. Baziran na istraživanjima Dr.H.Kabata i fizioterapeutkinje Maggie Knott ovaj concept lečenja je počeo da se primenjuje u Americi ‘40-tih godina prošloga veka, pre svega u rehabilitaciji razni...

više >>> ....

Balans

Balans

Pod posturalnom kontrolom podrazumevamo orijentaciju i balans. Orijentacija je podešavanje glave i tela na uspravan položaj, a balans je sposobnost da se održi centar gravitacije u odnosu na osnovu oslonca. Posturalna kontrola se postiže centralnom komandom prema donjem motornom neuronu. Centralni autput ili izlaz je u vezi sa spoljašnjom sred...

više >>> ....

Upotreba pomagala pri kretanju

Upotreba pomagala pri kretanju

Postavlja se pitanje šta tu uopšte treba da se zna? Izgleda prilično jednostavno, zar ne? Ipak,  iz onoga što možete videti  tokom šetnje gradom, ili u medijima  proizlazi da i nije sve baš tako lako kao što izgleda. Ukoliko na primer, gledate seriju Dr. House, videt ćete glumca Hugh Lauria da iako igra ulogu doktora  […]...

više >>> ....