Archive for Iz stranih časopisa

Primena Biofidbeka kod urinarne inkontinencije

Primena Biofidbeka kod urinarne inkontinencije

Primena Biofidbeka na mišiće karličnog poda kod stres urinarne inkontinencije kod žena kineske populacije Ovo istraživanje bavi se procenjivanjem efektata biofidbeka, kod treninga pacijenata sa stres urinarnom inkontinencijom (USI), u kontrolisanju kontrakcija mišića abdomena za vreme vežbanja mišića karličnog poda. U ovom istraživanju ...

više >>> ....

Transkutana ElektroNervna Stimulacija

Transkutana ElektroNervna Stimulacija

Uticaj izbora frekvencije kod TENS-a na smanjenje bola. Sistematični pregled studije gde se koristi eksperimentalni bol na zdravim ispitanicima Uvod Transkutana elektronervna stimulacija (TENS) se obično koristi za tretman bolnih stanja. Dugo se verovalo da karakteristike TENS-a dovode do značajnog smanjenja bola i kao posledica proizvođači TE...

više >>> ....