Archive for Profesionalno usavršavanje fizioterapeuta

Taping Neuromuscolare

Taping Neuromuscolare

KURS TAPING NEUROMUSCOLARE TNM – 2 nivoa PRIMENA KINESIOLOGY TRAKA U FIZIKALNOJ TERAPIJI Instruktor: Aleksandar Nikolić, dipl. defektolog, viši fizioterapeut...

više >>> ....

Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija

Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija

U fizioterapiji PNF predstavlja filozofiju i metod primene terapijskih postupaka. Započeta od strane Dr Hermana Kabata u 1940-tim godinama, ova fizioterapijska tehnika je nastavila da se dopunjava i razvija. Ona je koncept terapijskih postupaka, a njeni bazični principi su: * PNF predstavlja integrativni pristup – svaki tretman je usmeren ka ce...

više >>> ....

Yumeiho

Yumeiho

Yumeiho ili specijlana orijentalna božanstvena masaža, koja se koristi u fizioterapiji, je poseban vid opšte masaže gde se primenjuje neki od osnovnih masažnih hvatova, kao što su gnječenje – pritiskanjem, trljanej i lupkanje. Uz primenu osnovnih masažnih hvatova, primenjuju se i pasivne kineziterapijske tehnike za reponiranje subluksiran...

više >>> ....

Fascija

Fascija

Još jedan vid tretmana u fizioterapiji je tretman fascije. Fascije sačinjavaju široku lepezu telesnih tkiva u koja spadaju membrane, ligamenti, tetive, viscera, meningee, mezenterijum, itd. Fascije se nalaze na svakom nivou tela i čine osnovni element ljudske filozofije. Sa mehaničke tačke gledišta fascije su organizovane u lance i slojeve s...

više >>> ....

Shiatsu

Shiatsu

Fizioterapija koristi brojne tehnike i metode. Jedna od fizioterapijskih tehnika je Shiatsu. Shiatsu je umeće rada na telu, bazirano na temeljima 5000 godina stare tradicije. Mudrost istoka spojena sa mudrošću zapada, staro holističko vođenje čoveka i sveta spojeno sa analitičkim modernim saznanjima. Japanska (shi – prsti, atsu – pritisa...

više >>> ....

Masaža

Masaža

Manuelna tehika koja se često koristi u fizioterapiji je masaža. Masaža  je jedna od najstarijih metoda lečenja koji se primenjuje hiljadama godina, i tokom vremena dopunjava svakodnevnim iskustvom. Osobe koje su primenjivale masažu prenosile su uvek svoja iskustva na buduća pokoljenja. Sve vrste masaže se izvode na koži. Veoma složena gr...

više >>> ....

Profesionalno usavršavanje fizioterapeuta

Profesionalno usavršavanje fizioterapeuta

U toku školovanja fizioterapeut stiče bazična, osnovna znanja o pojedinim terapijskim procenama i tehnikama, koje može koristiti u svom tretmanu. Međutim, obrazovanje fizioterapeuta predstavlja jedan kontinuiran proces, koji treba da se nastavi i posle pohađanja škole. Različiti stručni skupovi, seminari, kongresi i kursevi omogućavaju fi...

više >>> ....