Archive for Fizioterapija

Četvrti Kongres fizioterapeuta

Četvrti Kongres fizioterapeuta

Četvrti Kongres fizioterapeuta Srbije IV Kongres fizioterapeuta Srbije održan je od 24. do 27. septembra 2009. godine u Ustanovi Kulture Vuk Karađić u Beogradu. Kongres je trajao 3 dana, prikazano 31 usmena rada i 5 poster prezentacije. Stručni odbor: mr sci. med. Leposava Jovanović (predsednik), Aleksandar Nikolić, Dragica Milutinović, Ale...

više >>> ....

Treći Kongres fizioterapeuta

Treći Kongres fizioterapeuta

Treći Kongres fizioterapeuta Srbije III Kongres fizioterapeuta Srbije održan je od 20. do 23. septembra 2007. godine u Niškoj Banji, hotel “Radon”. Kongres je trajao 3 dana, prikazano je 33 usmenih radova,  9 poster prezentaicija kao i 6 net prezentacija. Stručni odbor: Nada Senić (predsednik), Aleksandar Nikolić, Katarina Pergar, Aleksa...

više >>> ....

Stručni časopisi iz fizioterapije

Stručni časopisi iz fizioterapije

Stručni časopisi iz oblasti fizioterapije Jedan od stručnih časopisa iz oblasti fizioterapije, koji je izlazio na našem tržištu, bio je časopis  „Fizikalna Terapija“. „Fizikalna Teraija“ (FT) je specijaliziovani časopis namenjen prvenstveno fizioterapeutima i radnim terapeutima. Ideja da se ovakva vrsta časopisa pokrene, ...

više >>> ....

Drugi Kongres fizioterapeuta

Drugi Kongres fizioterapeuta

Drugi Kongres fizioterapeuta Srbije II Kongres fizioterapeuta Srbije održan je od 22. do 25. septembra 2005. godine, «Institut za štitastu žlezdu i metabolizam» „Čigota“, Zlatibor. Na kongresu je prikazano  46 usmenih radova. Stručni odbor: mr sci. Leposava Jovanović (predsednik), Predrag Đorđević, Radojka  Kovačević, Aleksandar ...

više >>> ....

Prvi Kongres fizioterapeuta

Prvi Kongres fizioterapeuta

Prvi  Kongres fizioterapeuta Srbije I Kongres fizioterapeuta Srbije održan je od 19. do 21. septembra 2003. godine u Beogradu. Kongres je trajao tri dana i prikazano je 46 radova. Stručni odbor: prof. dr sci. med. Slobodan Nikolić (predsednik), Nebojša Anđelković, Predrag Đorđević, Zorica Laćarac, Aleksandar Nikolić, Nada Senić, Tomisl...

više >>> ....

Profesionalno usavršavanje fizioterapeuta

Profesionalno usavršavanje fizioterapeuta

U toku školovanja fizioterapeut stiče bazična, osnovna znanja o pojedinim terapijskim procenama i tehnikama, koje može koristiti u svom tretmanu. Međutim, obrazovanje fizioterapeuta predstavlja jedan kontinuiran proces, koji treba da se nastavi i posle pohađanja škole. Različiti stručni skupovi, seminari, kongresi i kursevi omogućavaju fi...

više >>> ....

Društvo fizioterapeuta Srbije

Društvo fizioterapeuta Srbije

Odmah po osnivanju Društva fizioterapeuta Srbije, 1956. godine, Udruženje fizikalnih i radnih terapueta NR Srbije, je krenulo sa intenzivnim stručnim sastancima. Prvi stručni sastanak održan je 12.1.1957. godine u Centralnoj specijalnoj poliklinici u Beogradu. Prva redovna Skupština fizio i radnih terapeuta održana je 7.4.1957. godine, među...

više >>> ....

Fizioterapija

Fizioterapija

Fizikalna medicina predstavlja medicinsku disciplinu koja izučava biološko delovanje raznih oblika fizičke energije na naš organizam kao i primenu fizičkih agensa u cilju profilakse, dijagnostike, terapije, metafilakse i medicinske rehabilitacije (Nedvidek). Fizikalna terapija je jedna od najstarijih metoda lečenja u istoriji medicine. Narodn...

više >>> ....