Archive for Kongresi i stručni skupovi fizioterapeuta

Šesti Kongres fizioterapeuta

VI Kongres fizioterapeuta Srbije održan je od 25-27. april 2013 u Poslovnom centaru NIS-a, Novi Sad.  Kongres je trajao 3 dana, prikazano 38 usmena rada i 25  poster prezentacije. Stručni odbor: mr sc Stevan Jovanović (predsednik), Nataša janković, Milutin Radotić, Novica Bogdanović, Nevena Obradović, Vlastimir Živanović, Ljlana Katun...

više >>> ....

Peti Kongres fizioterapeuta

Peti Kongres fizioterapeuta

Peti Kongres fizioterapeuta Srbije V Kongres fizioterapeuta Srbije održan je od 14. do 16. oktobra 2011. godine u Hotelu „Breza“, u Vrnjačkoj Banji. Kongres je trajao 3 dana, prikazano 34 usmena rada i 30  poster prezentacije. Uvodna predavanja: Prof. dr Ksenija Bošković (Klinika za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine, Me...

više >>> ....

Stručni skupovi fizioterapeuta

Stručni skupovi fizioterapeuta

Majski i oktobarski susreti zdravstvenih radnika Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije dva puta godišnje organizuje susrete zdravstvenih radnika u maju i oktobru, sa međunarodnim učešćem, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Učesnici susreta zdravstvenih radnika su članovi: Društva medicinskih sestara-tehničar...

više >>> ....

Četvrti Kongres fizioterapeuta

Četvrti Kongres fizioterapeuta

Četvrti Kongres fizioterapeuta Srbije IV Kongres fizioterapeuta Srbije održan je od 24. do 27. septembra 2009. godine u Ustanovi Kulture Vuk Karađić u Beogradu. Kongres je trajao 3 dana, prikazano 31 usmena rada i 5 poster prezentacije. Stručni odbor: mr sci. med. Leposava Jovanović (predsednik), Aleksandar Nikolić, Dragica Milutinović, Ale...

više >>> ....

Treći Kongres fizioterapeuta

Treći Kongres fizioterapeuta

Treći Kongres fizioterapeuta Srbije III Kongres fizioterapeuta Srbije održan je od 20. do 23. septembra 2007. godine u Niškoj Banji, hotel “Radon”. Kongres je trajao 3 dana, prikazano je 33 usmenih radova,  9 poster prezentaicija kao i 6 net prezentacija. Stručni odbor: Nada Senić (predsednik), Aleksandar Nikolić, Katarina Pergar, Aleksa...

više >>> ....

Drugi Kongres fizioterapeuta

Drugi Kongres fizioterapeuta

Drugi Kongres fizioterapeuta Srbije II Kongres fizioterapeuta Srbije održan je od 22. do 25. septembra 2005. godine, «Institut za štitastu žlezdu i metabolizam» „Čigota“, Zlatibor. Na kongresu je prikazano  46 usmenih radova. Stručni odbor: mr sci. Leposava Jovanović (predsednik), Predrag Đorđević, Radojka  Kovačević, Aleksandar ...

više >>> ....

Prvi Kongres fizioterapeuta

Prvi Kongres fizioterapeuta

Prvi  Kongres fizioterapeuta Srbije I Kongres fizioterapeuta Srbije održan je od 19. do 21. septembra 2003. godine u Beogradu. Kongres je trajao tri dana i prikazano je 46 radova. Stručni odbor: prof. dr sci. med. Slobodan Nikolić (predsednik), Nebojša Anđelković, Predrag Đorđević, Zorica Laćarac, Aleksandar Nikolić, Nada Senić, Tomisl...

više >>> ....