Archive for Fizioterapija

Šesti Kongres fizioterapeuta

VI Kongres fizioterapeuta Srbije održan je od 25-27. april 2013 u Poslovnom centaru NIS-a, Novi Sad.  Kongres je trajao 3 dana, prikazano 38 usmena rada i 25  poster prezentacije. Stručni odbor: mr sc Stevan Jovanović (predsednik), Nataša janković, Milutin Radotić, Novica Bogdanović, Nevena Obradović, Vlastimir Živanović, Ljlana Katun...

više >>> ....

Taping Neuromuscolare

Taping Neuromuscolare

KURS TAPING NEUROMUSCOLARE TNM – 2 nivoa PRIMENA KINESIOLOGY TRAKA U FIZIKALNOJ TERAPIJI Instruktor: Aleksandar Nikolić, dipl. defektolog, viši fizioterapeut...

više >>> ....

Peti Kongres fizioterapeuta

Peti Kongres fizioterapeuta

Peti Kongres fizioterapeuta Srbije V Kongres fizioterapeuta Srbije održan je od 14. do 16. oktobra 2011. godine u Hotelu „Breza“, u Vrnjačkoj Banji. Kongres je trajao 3 dana, prikazano 34 usmena rada i 30  poster prezentacije. Uvodna predavanja: Prof. dr Ksenija Bošković (Klinika za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine, Me...

više >>> ....

Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija

Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija

U fizioterapiji PNF predstavlja filozofiju i metod primene terapijskih postupaka. Započeta od strane Dr Hermana Kabata u 1940-tim godinama, ova fizioterapijska tehnika je nastavila da se dopunjava i razvija. Ona je koncept terapijskih postupaka, a njeni bazični principi su: * PNF predstavlja integrativni pristup – svaki tretman je usmeren ka ce...

više >>> ....

Yumeiho

Yumeiho

Yumeiho ili specijlana orijentalna božanstvena masaža, koja se koristi u fizioterapiji, je poseban vid opšte masaže gde se primenjuje neki od osnovnih masažnih hvatova, kao što su gnječenje – pritiskanjem, trljanej i lupkanje. Uz primenu osnovnih masažnih hvatova, primenjuju se i pasivne kineziterapijske tehnike za reponiranje subluksiran...

više >>> ....

Fascija

Fascija

Još jedan vid tretmana u fizioterapiji je tretman fascije. Fascije sačinjavaju široku lepezu telesnih tkiva u koja spadaju membrane, ligamenti, tetive, viscera, meningee, mezenterijum, itd. Fascije se nalaze na svakom nivou tela i čine osnovni element ljudske filozofije. Sa mehaničke tačke gledišta fascije su organizovane u lance i slojeve s...

više >>> ....

Shiatsu

Shiatsu

Fizioterapija koristi brojne tehnike i metode. Jedna od fizioterapijskih tehnika je Shiatsu. Shiatsu je umeće rada na telu, bazirano na temeljima 5000 godina stare tradicije. Mudrost istoka spojena sa mudrošću zapada, staro holističko vođenje čoveka i sveta spojeno sa analitičkim modernim saznanjima. Japanska (shi – prsti, atsu – pritisa...

više >>> ....

Masaža

Masaža

Manuelna tehika koja se često koristi u fizioterapiji je masaža. Masaža  je jedna od najstarijih metoda lečenja koji se primenjuje hiljadama godina, i tokom vremena dopunjava svakodnevnim iskustvom. Osobe koje su primenjivale masažu prenosile su uvek svoja iskustva na buduća pokoljenja. Sve vrste masaže se izvode na koži. Veoma složena gr...

više >>> ....

Stručni skupovi fizioterapeuta

Stručni skupovi fizioterapeuta

Majski i oktobarski susreti zdravstvenih radnika Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije dva puta godišnje organizuje susrete zdravstvenih radnika u maju i oktobru, sa međunarodnim učešćem, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Učesnici susreta zdravstvenih radnika su članovi: Društva medicinskih sestara-tehničar...

više >>> ....

Literatura

Literatura

Literatura za fizioterapiju Želimo da napravimo izbor literature koja je aktuelna na našem tržištu, a vezana je za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Podelili smo je po oblastima, označili autore, izdavače i godinu izdanja, kao i mesto gde se može kupiti ili nabaviti. Vremenom ćemo ubacivati nova mesta i novu literaturu. Anatomija i fizio...

više >>> ....