Archive for Aktuelno

Sport u rehabilitaciji osoba sa invaliditetom

Sažetak Uvod. Potreba za fizičkom aktivnosti kroz sport je od velikog značaja u rehabilitaciji, jer pomaže ponovnom formiranju celokupne ličnosti čiji je integritet narušen, kroz readaptaciju i resocijalizaciju. Pored potvrđivanja sop­stvenih moći, angažovanjem preostalih sposobnosti, sport doprinosi poboljšanju i uspostavljanju ...

više >>> ....
MODELNI POKAZATELJI KARAKTERISTIKA MIŠIĆNE SILE KOD MLADIH I ZDRAVIH OSOBA PRI MOTORIČKOM ZADATKU – STISAK ŠAKE: PILOT ISTRAŽIVANJE

Sažetak: U istraživanju je izvršeno de!nisanje modelnih pokazatelja razli- čitih karakteristika ispoljavanja mišićne sile kod motoričkog zadatka – stisak šake, primenom metode izometrijske dinamometrije. Uzorak je bio sastavljen od 33 ispitanika (16 muškog i 17 ženskog pola) koji su činili studenti Kriminalističko-policijske akad...

više >>> ....

FT broj 16

FT broj 16

FT časopis je osnovan septembra 1995. godine, kad je izašao prvi broj. Osnivač i odgovorni urednik časopisa bila je Nada V. Senić. Sa brojem 33, koji je izašao oktobra 2003. godine, časopis Fizikalna terapija se oprostio od svojih čitalaca, saradnika i poštovalaca. Za  devet godina svoje tromesečne izlaznosti, časopis Fizikalna terapija...

više >>> ....
Držanje tela – postura – Kineziterapija u cilju prevencije i korekcije poremećaja držanja tela

Udžbenik je delo četiri autora, nastavnika strukovnih studija fizioterapije i napisana je na osnovu njihovog iskustva, znanja i entuzijazma. Prvo poglavlje daje opšte podatke o posturi, zakonitostima njenog formiranja i održavanja, ističe pojmove važne za analizu posture. Drugo poglavlje govori o kineziterapiji kao moćnom (najmoćnijem) sred...

više >>> ....

Potkovica & Hipoterapija

Potkovica & Hipoterapija

Udruženju za hipoterapiju i aktivnosti uz pomoć konja ’’Potkovica’’ potrebni su volonteri. Terapijske aktivnosti koje se odvija u prirodnom okruženju uz prisustvo plemenite zivotinje kao što je konj čine ovu terapiju posebnom. Pozivamo sve koji žele da se bolje upoznaju sa metodama rada i koji su željni novih iskustava da nam se prid...

više >>> ....

The Bad Ragaz Ring Method

The Bad Ragaz Ring Method

Bad Ragaz prsten metoda (BRRM) je ojačavajuća i pokretno otporan model vežbe osnovan na principima tehnike proprioceptivnog neuromišićnog opuštanja – PNF (Kabat 1952./1953. i Knott & Voss 1968.). Koncept ovog specifičnog tretmana razvijen je od strane fizioterapeuta u Bad Ragazu u Švajcarskoj i objavljen je od strane Davies (1967....

više >>> ....

Mioterapija

Mioterapija

MIOTERAPIJA Tehnika oslobađanja od mišićnog bola po Bonnie Prudden metodi Jedan od značajnijih zadataka, u sprovođenju kineziterapijskog tretmana kod pacijenata sa cervikalnim i lumbalnim sindromom, је uklanjanje bola i povećanje elastičnosti skraćenih mišića. Tražeći objašnjenja za pojavu bola, iskustvom smo konstatovali, što је ...

više >>> ....

Reedukacija perineuma

Reedukacija perineuma

Perineum je veoma važan za naš organizam. To je grupa mišića koja obuhvata regiju oko vaginalnog otvora i anusa. Ligamenti i mišići perineuma čine pod stomaka i  pridržavaju stomak, bešiku, mokraćni kanal, rektum, grlić vagine i matericu i stoga imaju bitnu ulogu u seksualnom odnosu, mokrenju, defekaciji, porođaju i podržavanju organa...

više >>> ....

Fizioterapija periferne oduzetosti n. facialis-a

Fizioterapija periferne oduzetosti n. facialis-a

Paraliza mišića lica (nervus facialis) ugrožava čovekovu komunikaciju i uzrok je složenih psihosocijalnih posledica. Vrlo složen, ali ne tako čest terapijski problem. Prave rezultate u oporavku ovakovog stanja je kombinovano lečenje i timski pristup. Jedan od oblika lečenja je fizikalno –  primena kineziterapije i fizikalnih agenasa...

više >>> ....

Određivanje Biodoze

Određivanje Biodoze

BIODOZA *BIODOZA SE ODREĐUJE PRE TERAPIJSKE PRIMENE UV ZRAKA. *BIODOZA  JE VREME ZRAČENJA ZA KOJE UV ZRACI IZ  POZNATOG IZVORA, SA ODREĐENOG RASTOJANJA, IZAZIVAJU NA KOŽI TEK PRIMETAN ERITEM. *BIODOZA SE IZRAŽAVA U MINUTIMA. *NA OSNOVU BIODOZE LEKAR ODREĐUJE TERAPIJSKU DOZU ZRAČENJA SUBERITEMNU, ERITEMNU. IZVOR UV ZRAKA *KVARC LAMPA JE VE...

više >>> ....