Archive for јун, 2015

FUNKCIONALNI ODNOS NEDOMINANTNE I DOMINANTNE RUKE PRI MOTORIČKOM ZADATKU – IZDRŽLJIVOST U SILI STISKA ŠAKE

Sažetak: Cilj ovog rada je da se utvrdi funkcionalni odnos nedominantne i dominantne ruke izdržljivosti u sili pri motoričkom zadatku-stisak šake, kod referentne populacije zdravih i mladih osoba. Za potrebe istraživanja primenjena je metoda izometrijske dinamometrije i standardizovani test-stisak šake. U istraživanju je učestvovalo 48 ispi...

više >>> ....
Držanje tela – postura – Kineziterapija u cilju prevencije i korekcije poremećaja držanja tela

Udžbenik je delo četiri autora, nastavnika strukovnih studija fizioterapije i napisana je na osnovu njihovog iskustva, znanja i entuzijazma. Prvo poglavlje daje opšte podatke o posturi, zakonitostima njenog formiranja i održavanja, ističe pojmove važne za analizu posture. Drugo poglavlje govori o kineziterapiji kao moćnom (najmoćnijem) sred...

više >>> ....

Rimsko kupatilo

Rimsko kupatilo

Rimsko kupatilo je bilo jedna od najvažnijih građevina u Rimskom carstvu. Pre 2000 godina kupatilo nije bilo samo mesto za plemiće, već je bilo centar zajednice i svakodnevni ritual, koji je pokazivao šta znači biti Rimljanin. Postoje čvrsti dokazi  da su se muškarci i žene kupali zajedno, potpuno goli. Rimljani su tu pevali, pričali, pi...

više >>> ....