Archive for новембар, 2011

Peti Kongres fizioterapeuta

Peti Kongres fizioterapeuta

Peti Kongres fizioterapeuta Srbije V Kongres fizioterapeuta Srbije održan je od 14. do 16. oktobra 2011. godine u Hotelu „Breza“, u Vrnjačkoj Banji. Kongres je trajao 3 dana, prikazano 34 usmena rada i 30  poster prezentacije. Uvodna predavanja: Prof. dr Ksenija Bošković (Klinika za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine, Me...

više >>> ....

Balans

Balans

Pod posturalnom kontrolom podrazumevamo orijentaciju i balans. Orijentacija je podešavanje glave i tela na uspravan položaj, a balans je sposobnost da se održi centar gravitacije u odnosu na osnovu oslonca. Posturalna kontrola se postiže centralnom komandom prema donjem motornom neuronu. Centralni autput ili izlaz je u vezi sa spoljašnjom sred...

više >>> ....