Archive for август, 2011

Transkutana ElektroNervna Stimulacija

Transkutana ElektroNervna Stimulacija

Uticaj izbora frekvencije kod TENS-a na smanjenje bola. Sistematični pregled studije gde se koristi eksperimentalni bol na zdravim ispitanicima Uvod Transkutana elektronervna stimulacija (TENS) se obično koristi za tretman bolnih stanja. Dugo se verovalo da karakteristike TENS-a dovode do značajnog smanjenja bola i kao posledica proizvođači TE...

više >>> ....

Kulturološka adaptacija testova

Kulturološka adaptacija testova

Interesovanje za kulturološkom adaptacijom testova i upitnika za procenu i funkcionalna  merenja na međunarodnom nivou rapidno raste u oblasti medicine i zdravstvenih službi. Postoji povećana potreba za prevodima upitnika, skala za procenu i funkcionalnih testova jer je istraživačima potrebno da naprave poređenja ili da prikupe podatke za r...

više >>> ....