Archive for март, 2011

Autogena Drenaža za osobe sa cističnom fibrozom

Autogena Drenaža za osobe sa cističnom fibrozom

Ako niste bili 21. i 22.05.2011. godine u Novom Sadu na prvom održanom kursu fizikalne terapije vezane za autogenu drenažu, pokušaćemo da vam prenesemo delić atmosfere. Predavač Peter Borka se potrudio da nas uvede u tajne autogene drenaže i objasni tehniku primene, kao i samu pripremu pacijenta za autogeni trening. Svoje predavanje započeo...

više >>> ....

Kurs fizikalne terapije kod osoba sa CF-om

Kurs fizikalne terapije kod osoba sa CF-om

KURS FIZIKALNE TERAPIJE KOD OSOBA SA CF-OM DEČJA BOLNICA  NOVI SAD, 7 – 11 JUNA 2012. PREDAVAČ PETER BORKA Sve informacije možete dobiti od predsednice Udruženja za podršku i pomoć osobama sa cističnom fibrozom u Vojvodini – „Osmeh“, Jelene Dako, mob 060 3149328...

više >>> ....

Fizioterapija

Fizioterapija

„FIZIOTERAPIJA“ SOS KANAL I MEDISPORT predstavljaju prvu emisiju posvećenu fizioterapiji i fizioterapeutima Prva emisija posvećena fizioterapeutima emituje se od 2010. godine na SOS kanalu. Urednik emisije „FIZIOTERAPIJA“ je Aleksandar Kovandžić, dugogodišnji novinar SOS kanala, uz pomoć Branka Erića i Medisport tima....

više >>> ....

Rehabilitacija teniskog lakta

Rehabilitacija teniskog lakta

Kao i ostale povrede koje se javljaju usled prekomernog napora, i teniski lakat nastaje usled preteranog naprezanja mišića i njihovih tetiva, a kao rezultat nedovoljne pripreme na stres ili aktivnost. Laterali epikondilitis, kako se stručno naziva, predstavlja zapaljenski proces na tetivama spoljašnjeg dela lakta, odnosno na epikondilu gde se m...

više >>> ....

Back in Balance

Back in Balance

Višegodišnjim iskustvom rada sa napetim ledjima kombinujući mnogobrojne tehnike sa istoka i zapada ( shiatsu, ayurveda, yumeiho, miofascijalna tehnika, lomi-lomi…) kreirali smo pristup koji daje izvanredan učinak rešavajući ovaj problem. Rad zasnivamo na tri sistema: FASCIJALNOM (mekoj paučinastoj ovojnici koja obavija sve sisteme) MI...

više >>> ....

Sindrom ukrućenog ramena

Sindrom ukrućenog ramena

Frozen Shoulder („smrznuto rame“, ukrućeno rame ili bolest zglobne čaure – adhezivini kapsulitis) je sindrom koga karakteriše bol i ograničeni aktivni pokreti u ramenom zglobu. Uzrok je nepoznat. Javlja se najčešće u populaciji od 40 do 65 godina sa incidencom od 2-5%. U literaturi se navodi da se javlja kod ranije tramumatske ili hiru...

više >>> ....

Zdravstveni sistem Srbije

Zdravstveni sistem Srbije

Zdravstveni sistem Srbije – Evropski modeli finasiranja Kako u evropskoj praksi funkcionišu modeli finansiranja zdravstvenog sistema, i na koji način je privatni zdravstveni sistem uključen u taj proces? Koji modeli javno-privatnog partnerstva u sektoru zdravstvenih usluga mogu biti primenjeni u Srbiji? Da li građanima treba omogućiti...

više >>> ....