Archive for новембар, 2010

Interferentne struje

Interferentne struje

Pri  prolasku  električne  struje  kroz  čovečiji  organizam  razna  tkiva  se  ponašaju  različito,  što  se  objašnjava  nejednakom  propustljivošću  ćelijske  membrane.  Tkiva  koja  sadrže  više  tečnosti  pružaju  manji  otpor  proticanju  električne  struje  što  znači  da su  bolji  elektrop...

više >>> ....

Stimulacija prevremeno rođene dece

Stimulacija prevremeno rođene dece

Specifičnosti važne za stimulaciju prevremeno rođene dece u najranijem uzrastu Proučavanje  odnosa biološke nezrelosti prevremeno rođene dece i uticaja sredinske stimulacije ima teorijski i praktični značaj koji određuje pravilan način nege i primenu strategija koje  utiču na   modifikaciju spoljnog okruženja i smanjenje stresa dete...

više >>> ....

Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija

Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija

U fizioterapiji PNF predstavlja filozofiju i metod primene terapijskih postupaka. Započeta od strane Dr Hermana Kabata u 1940-tim godinama, ova fizioterapijska tehnika je nastavila da se dopunjava i razvija. Ona je koncept terapijskih postupaka, a njeni bazični principi su: * PNF predstavlja integrativni pristup – svaki tretman je usmeren ka ce...

više >>> ....

Yumeiho

Yumeiho

Yumeiho ili specijlana orijentalna božanstvena masaža, koja se koristi u fizioterapiji, je poseban vid opšte masaže gde se primenjuje neki od osnovnih masažnih hvatova, kao što su gnječenje – pritiskanjem, trljanej i lupkanje. Uz primenu osnovnih masažnih hvatova, primenjuju se i pasivne kineziterapijske tehnike za reponiranje subluksiran...

više >>> ....

Fascija

Fascija

Još jedan vid tretmana u fizioterapiji je tretman fascije. Fascije sačinjavaju široku lepezu telesnih tkiva u koja spadaju membrane, ligamenti, tetive, viscera, meningee, mezenterijum, itd. Fascije se nalaze na svakom nivou tela i čine osnovni element ljudske filozofije. Sa mehaničke tačke gledišta fascije su organizovane u lance i slojeve s...

više >>> ....

Shiatsu

Shiatsu

Fizioterapija koristi brojne tehnike i metode. Jedna od fizioterapijskih tehnika je Shiatsu. Shiatsu je umeće rada na telu, bazirano na temeljima 5000 godina stare tradicije. Mudrost istoka spojena sa mudrošću zapada, staro holističko vođenje čoveka i sveta spojeno sa analitičkim modernim saznanjima. Japanska (shi – prsti, atsu – pritisa...

više >>> ....

Masaža

Masaža

Manuelna tehika koja se često koristi u fizioterapiji je masaža. Masaža  je jedna od najstarijih metoda lečenja koji se primenjuje hiljadama godina, i tokom vremena dopunjava svakodnevnim iskustvom. Osobe koje su primenjivale masažu prenosile su uvek svoja iskustva na buduća pokoljenja. Sve vrste masaže se izvode na koži. Veoma složena gr...

više >>> ....