Archive for август, 2010

Manuelna terapija

Manuelna terapija

U okviru fizikalne medicine manuelna terapija je definisana kao primena različitih specifičnih tehnika i veština, uključujući ali ne ograničavajući se na manipulacije i mobilizacije, nego i tehnike kojima fizioterapeut dijagnostikuje, procenjuje i tretira meka tkiva i koštane strukture u cilju smanjenja bola, povećanja obima pokreta, olaks...

više >>> ....

Prevencija lošeg držanja kod dece

Prevencija lošeg držanja kod dece

Posturalni poremećaji (loše držanje) kod dece su u stalnom porastu. Potrebno je istaći da su to poremećaji stava ili držanja tela. Za razliku od deformiteta, koji predstavljaju promene na koštanom sistemu, kod posturalnih poremećaja postoje promene na mišićnom aparatu. Iako su kod posturalnih poremećaja promene u početku samo funkcional...

više >>> ....

Pitajte fizioterapeuta

Pitajte fizioterapeuta

Postavite pitanje fizioterapeutima!!! email:   www.fizioterapija.rs@gmail.com facebook: Fizioterapija Rs...

više >>> ....