Archive for мај, 2010

Stručni skupovi fizioterapeuta

Stručni skupovi fizioterapeuta

Majski i oktobarski susreti zdravstvenih radnika Savez zdravstvenih radnika Republike Srbije dva puta godišnje organizuje susrete zdravstvenih radnika u maju i oktobru, sa međunarodnim učešćem, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Učesnici susreta zdravstvenih radnika su članovi: Društva medicinskih sestara-tehničar...

više >>> ....

Literatura

Literatura

Literatura za fizioterapiju Želimo da napravimo izbor literature koja je aktuelna na našem tržištu, a vezana je za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Podelili smo je po oblastima, označili autore, izdavače i godinu izdanja, kao i mesto gde se može kupiti ili nabaviti. Vremenom ćemo ubacivati nova mesta i novu literaturu. Anatomija i fizio...

više >>> ....

Međunarodni dan FT

Međunarodni dan FT

8. SEPTEMBAR – MEĐUNARODNI DAN FIZIOTERAPEUTA Međunarodni dan fizioterapeuta 8. 9. 2010. godine po prvi put je u Srbiji obeležen uličnim performansima, u tri velika grada Novom Sadu, Beogradu i Nišu. Akcija pod nazivom „POKRETOM DO ZDRAVLJA“ sadržala je četvoročasovni program, koji je u sva tri grada bio identičan. Program je sad...

više >>> ....

Fizioterapija testovi

Fizioterapija testovi

U pravljenju terapijskog plana i programa  za osposobljavanje, fizioterapeut vrši procenu funkcija pacijenta. Za funkcionalnu procenu pacijenta postoje različiti standardizovani testovi, ali i testovi koji su terapeuti sami u zavisnosti od potrebe pripremili (modifikovali). Svaka zdravstvena ustanova koja se bavi fizikalnom medicinom i rehabilit...

više >>> ....

Mobilizacija zglobova

Mobilizacija zglobova

Mobilizacija zglobova po autorima John Blackman i  Karen Prip Skorašnje polje interesa u oblasti fizioterapije, mobilizacija zglobova, proizvelo je iluziju da se nova i sjajna zvezda pojavila na polju medicine.  Ništa ne može biti dalje od istine. Tretman mobilizacije je star koliko i čovečanstvo. Svaka civilizacija i svaka generacija imala ...

više >>> ....

Magnetoterapija

Magnetoterapija

Prirodni magneti Život na Zemlji  se razvijao pod uticajem mnogih faktora, među kojima značajno mesto zauzimaju električna i magnetna polja. Elektromagnetna polja koja nas okružuju imaju prirodno poreklo i spadaju u  prirodna elektromagnetna polja. Magnetizam se odnosi na sposobnost određenih tela da deluju na drugo telo. Ova moć privlače...

više >>> ....

Četvrti Kongres fizioterapeuta

Četvrti Kongres fizioterapeuta

Četvrti Kongres fizioterapeuta Srbije IV Kongres fizioterapeuta Srbije održan je od 24. do 27. septembra 2009. godine u Ustanovi Kulture Vuk Karađić u Beogradu. Kongres je trajao 3 dana, prikazano 31 usmena rada i 5 poster prezentacije. Stručni odbor: mr sci. med. Leposava Jovanović (predsednik), Aleksandar Nikolić, Dragica Milutinović, Ale...

više >>> ....

Treći Kongres fizioterapeuta

Treći Kongres fizioterapeuta

Treći Kongres fizioterapeuta Srbije III Kongres fizioterapeuta Srbije održan je od 20. do 23. septembra 2007. godine u Niškoj Banji, hotel “Radon”. Kongres je trajao 3 dana, prikazano je 33 usmenih radova,  9 poster prezentaicija kao i 6 net prezentacija. Stručni odbor: Nada Senić (predsednik), Aleksandar Nikolić, Katarina Pergar, Aleksa...

više >>> ....